Month: augusti 2015

Olika sorters dörrar behöver alltid bra lås

Det finns flera olika typer av dörrar och allt beror på var man ska ha den. Men också hur pass säker man vill känna sig innanför dörren, till exempel om den leder till utsidan av huset eller om det helt enkelt är en innandörr. Man brukar dock rekommendera att även försäkra sig om att dörrar inne i huset har en bra låscylinder och att de hålls stängda. Som exempel kan nämnas dörren mellan källaren och resten av huset. Om tjuvar kan lyckas komma in i källaren eller kanske garaget, så stannar de i alla fall där. Med en riktigt bra dörr som man alltid håller stängd, kan de i alla fall inte komma in i hemmet och förorsaka mer skada.

Skaffa en låscylinder
Idag finns det möjlighet att ha en låscylinder i olika dörrar men med samma nyckel. Det hela styrs av en toppkod samt en patenterad sidofräsning. Därigenom slipper man hålla reda på flera olika nycklar och kan istället använda samma överallt. Man får sin egen personliga kod och det hela är mycket användarvänligt. Andra föredrar att dela upp alla sina dörrar och nycklar. Om man har många att hålla reda på kan man skapa ett system i sitt nyckelskåp, så man alltid hittar det man behöver. Dessa skåp kan också låsas, antingen med en kod eller med en annan nyckel. Detta minskar risken för att något kommer bort eller blir stulet. Naturligtvis beror det på vilken miljö man befinner sig, i hemmet och på jobbet har man olika förutsättningar.

Med rätt kod öppnar du alla dörrar
Det finns också dörrar som öppnas med en kod, den är kopplad till låscylindern och man slipper nycklar överhuvudtaget. Denna typ av dörr brukar fungera bäst i en miljö där många olika människor kommer och går, typ en ytterdörr i ett hyreshus eller omklädningsrummet på jobbet eller gymmet. Man kan lätt byta ut koden då och då så att obehöriga inte kommer åt den, vanligtvis är det en kombination av fyra siffror, eventuellt med någon bokstav eller siffra extra. Eller så har man en dörr där man drar ett elektroniskt kort för att den ska öppna sig. Här kan man begränsa vilka tidpunkter en viss användare kan komma in och man kan också lätt avregistrera tillståndet vid behov. Allt detta ökar kontrollen och säkerheten. För det är trots allt detta som är det viktigaste med en bra dörr- att man ska kunna hålla sin person och sina ägodelar säkra vid alla tider på dygnet.