Smidiga rutiner för kodlås

På de flesta arbetsplatser försöker man öka effektiviteten och produktiviteten. Samtidigt är det viktigt att inte tappa bort sina medarbetare och anställda, de är också viktiga. Man måste väga den mänskliga faktorn mot ekonomiska intressen. Detta visas också i alla de olika evenemang och konferenser som man skickar de anställda på, man har insett att sambandet mellan att trivas på jobbet och vara effektiv. Ett sätt man kan ha en balans mellan de två är genom att upprätta rutiner och förhållanden på arbetsplatsen som ger de anställda mer tid att arbeta effektivt men utan stress. Bland annat kan man investera i bra skrivbord och stolar, tillräckligt med lampor och naturligt ljus, samt installera kodlås på dörrar som används regelbundet.

Skaffa den bästa utrustningen
Bra och adekvat utrustning, framför allt där man sitter, gör att man inte får ont här och där så fort. Istället för att bli stel och ha ont så kan man sitta väl och fortsätta med jobbet. Det samma med snabb tillgång mellan olika rum-genom att installera ett kodlås slipper man slösa tid med att hala fram nycklar och hitta den rätta. Det kan verka som små saker, men på jobbet är verkligen tid pengar. Genom att skapa smidigare rutiner kan man spara flera minuter och även de olika arbetsmomenten. Många bäckar små gör att hela upplägget blir mer effektivt utan att man behöver lägga allt för stor press på de anställda. De ska kunna koncentrera sig på sitt jobb, och göra det väl.

Med rätt kodlås blir du flexibel
En annan fördel med just kodlås är att man kan låt ett stort antal personer ha tillgång till samma utrymme utan att behöv göra nycklar och riskera att dessa tappas bort. Man kan lätt byt ut koden vid behov, eller ha annorlunda koder för olika personer. Med nycklar är man inte lika flexibel vilket i sin tur kräver mer tid och engagemang. Poängen är ju hela tiden att vara effektiv och undvika ett slöseri med tid och resurser, på flera olika nivåer. Det kan tyckas som små saker att tänka på men en bra arbetsgivare ser på helheten, bitarna i det stora hela. Vad man måste göra är att planera, skapa goda rutiner och sedan inte tänka så mycket på de små detaljerna. När man väl kommit fram till något som fungerar och som är bra kan man låta det bli rutin och vana. Det kan ta ett tag, men efter en tid så kommer ingen ens att komma ihåg hur man gjorde tidigare.